28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 235 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat momenteel meerdere staatsdeelnemingen een basis in fossiele energie hebben;

overwegende dat we staatsdeelnemingen hebben om een publiek doel te dienen;

overwegende dat het regeringsbeleid is om te komen tot een economie die meer en meer gebaseerd is op schone energie;

verzoekt de regering, een langetermijnstrategie te ontwikkelen voor staatsdeelnemingen met de focus op het publieke belang van een duurzame economie en hierover jaarlijks te rapporteren, bijvoorbeeld in het jaarverslag Staatsdeelnemingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven