29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 693 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERMEIJ

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op grond van de Aanbestedingswet bedrijven alleen kunnen worden uitgesloten van overheidsopdrachten na een definitieve strafrechtelijke veroordeling wegens discriminatie;

overwegende dat arbeidsmarktdiscriminatie strafrechtelijk zeer moeilijk te bewijzen is, terwijl arbeidsmarktdiscriminatie vaak voorkomt;

overwegende dat de nieuwe aanbestedingsrichtlijn mogelijk meer ruimte biedt;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe uitsluitingsgronden wegens aantoonbare arbeidsmarktdiscriminatie in de Aanbestedingswet kunnen worden verruimd, en daarbij ook te kijken naar een grotere rol voor de Inspectie SZW en het College voor de Rechten van de Mens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Vermeij

Naar boven