Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629544 nr. 704

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 704 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 694

Voorgesteld 1 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat arbeidsmarktdiscriminatie nog te vaak voorkomt,

overwegende dat arbeidsdiscriminatie gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geloof, huidskleur, afkomst, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid, ondermijnt,

verzoekt de regering de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie te intensiveren en de Tweede Kamer hierover voor 1 mei 2016 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag

Van Weyenberg

Karabulut

Pieter Heerma

Vermeij