Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629544 nr. 695

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 695 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 45% van alle zwangere vrouwen en jonge moeders te maken heeft met zwangerschapsdiscriminatie;

constaterende dat het College voor de Rechten van de Mens in 2016 onderzoek doet naar zwangerschapsdiscriminatie;

verzoekt de regering, in overleg met het College voor de Rechten van de Mens voorstellen te ontwikkelen om zwangerschapsdiscriminatie te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Vermeij

Karabulut