Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532735 nr. 140

32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 140 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de repressie tegen critici van de regering in Azerbeidzjan in aanloop naar de vorige week begonnen Europese Spelen ernstig is toegenomen;

overwegende dat Amnesty International de internationale gemeenschap oproept te pleiten voor de vrijlating van gewetensgevangenen in Azerbeidzjan;

verzoekt de regering, gehoor te geven aan deze oproep van de mensenrechtenorganisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel