Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531524 nr. 236

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 236 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JADNANANSING

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl het niet mogelijk is van de urennorm af te wijken;

overwegende dat afwijking van de urennorm flexibiliteit biedt in het onderwijsprogramma;

overwegende dat het wel degelijk mogelijk is de effecten van het experiment gecombineerde leerwegen bol-bbl in kaart te brengen, ook bij afwijking van de urennorm, mits het juiste wordt gemeten;

verzoekt de regering, ook bij het experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl het mogelijk te maken af te wijken van de urennorm, mits op grond van de behaalde resultaten en de tevredenheid daarover van studenten en hun toekomstige werkgevers kan worden vastgesteld dat de opleiding aantoonbaar van voldoende kwaliteit is en dat dit geborgd is in het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de studenten- of deelnemersraad heeft ingestemd, zoals vastgelegd in de wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Jadnanansing