Publicaties over dossier 34049

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van 15 november 2016 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft ter verkorting van de overgangsperiode voor de contracyclische kapitaalbuffer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2016 Staatsblad 2016, 457 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (107 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2015 Staatscourant 2015, 37445 Ministerie van Financiën
 3. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van 26 juni 2015 tot wijziging van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft in verband met de verordening bankentoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2015 Staatsblad 2015, 296 Ministerie van Financiën
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft in verband met de verordening bankentoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2015 Staatscourant 2015, 19247 Ministerie van Financiën
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (51 kB)

  Brief aan de Algemene Rekenkamer over de Bankenunie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-07-2015 2014-2015 34049, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Brief regering; Reactie op de motie van de leden Merkies en Omtizgt over controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer (Kamerstuk 34 049, nr. 15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (28 kB)

  Wet van 4 mei 2015 tot wijziging van de Wet financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2015 Staatsblad 2015, 184 Ministerie van Financiën
 8. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht) (34049).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-05-2015 2014-2015 nr. 30, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (3 kB)

  Agenda van de vergadering van 28 april 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-04-2015 2014-2015 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal