Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331239 nr. 147

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 147 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 6 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de uitwerking voor energiebesparing in de gebouwde omgeving aan te geven hoe zij energieverspilling door open winkeldeuren in de winter wil tegengaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand