Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 58, item 15

15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Acht brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 5 maart 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31766, 32752, 32840, 33108, 33400-F, 33400-H, 33439 en 33474 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Scopewijziging natuurdoelstelling van het programma Maaswerken – 18106-216

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen n.a.v. het voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van de Radio Reglementen van de Internationale Unie voor Telecommunitie (ITU) – 23908-(R1519)-108

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2012 – 27926-194

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 4 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Staatsdeelnemingen – 28165-148

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel – 29023-141

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport ILT Botsing van twee goederentreinen op de Maasvlakte – 29893-140

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de aangekondigde maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Kuiken – 29984-389

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 4 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over buitendijkse projecten Westerschelde – 30862-90

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 4 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen van de leden van de vaste commissie voor SZW over rekenrente en uitvoeringskosten – 32043-151

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Agendapunt cohesiebeleid JBZ-raad 7/8 maart 2013 – 32317-164

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 4 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overleg met de Europese Commissie over de Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater) – 32712-14

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op amendementen inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg – 33253-42

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie n.a.v. de berichtgeving omtrent het Europol onderzoek naar matchfixing – 33296-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de berichtgeving over de conditietest bij Defensie – 33400-X-64

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van een overleg over Turkse internaten met een aantal betrokken gemeenten – 33400-XV-92

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Garantieregeling DNB – 33548-8

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van het middel 4-methylamfetamine (4-MA). – 33564-1

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op CPB-cijfers inzake financieel en sociaal-economisch beleid – 33566-1

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Stand van zaken organisatie filmtop – 2013Z03612

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 26 februari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie op de brief van ImmoTech inzake kostenbesparing op traumatologie – 2013Z03710

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 februari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie naar aanleiding van de berichtgeving in het Brabants Dagblad van 23 januari jongstleden over een dodelijke steekincident waarbij de dader een patiënte van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg was – 2013Z03746

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 februari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op een brief over uitbreiding AMvB Gelijkstelling bachelor HBO-rechten – 2013Z03815

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 27 februari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief over informatie Grand National Assembly of Turkey over opgelegde beperkingen op politieke tv-uitzendingen – 2013Z03876

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 28 februari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op burgerbrief m.b.t. plaatsing op Nieuwegeinse scholen – 2013Z03960

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 28 februari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief van FODOK aan de Nederlandse Publieke Omroep over de afwezigheid van een doventolk bij het Jeugdjournaal – 2013Z03972

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 28 februari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief van de Onafhankelijke Defensie Bond (OBD) inzake het vakbondswerk van de ODB – 2013Z04025

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 1 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming tot deelname aan de openbare bijeenkomst huizenprijzen – 2013Z04101

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 1 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Procedure voor het aanvragen van werkbezoeken door Tweede Kamerleden – 2013Z04120

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 februari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).