Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 58, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou graag het voorstel willen doen dat het tweede dertigledendebat dat ik aangevraagd heb en dat vanmiddag voor vanavond ingepland is, teruggaat op de lijst van dertigledendebatten. Ik accepteer dat het dan weer onderaan de lijst terechtkomt, want als ik het goed begrijp, was de discussie in het Presidium over dit onderwerp nog niet helemaal afgerond. Er zou nog een notitie komen met afspraken. En ik zal het maar heel eerlijk zeggen: mijn fractie was nog niet zo ver voorbereid. Wij wisten niet dat wij al een aantal uren na het aanvragen een dertigledendebat zouden kunnen voeren. Ik wil dus graag clementie vragen aan het Presidium en mijn collega-Kamerleden om het dertigledendebat over dit belangrijke onderwerp op een ander moment te voeren.

De heer Leegte (VVD):

De veiligheid van kerncentrales duldt geen uitstel, maar meer serieus: dit staat al zo lang op de rit. De procedure is dat je een dertigledendebat voorbereidt in je fractie als je het aanvraagt, omdat je weet dat het op ieder moment gehouden kan worden om de agenda van de plenaire zaal op te vullen. Dus wat de VVD- en SP-fractie betreft, houden wij het debat vanavond of voeren wij het af van de lijst en nemen wij het onderwerp mee in een AO.

Mevrouw Agema (PVV):

Zoals ik vanmiddag al zei: Kamerleden moeten te allen tijde klaar zijn om debatten te voeren die ze zelf op het langetermijnschema hebben laten plaatsen. Wij vinden ook dat het doorgang kan hebben. Daarnaast, als wij nog wachten op brieven, dan is dat aan de bewindspersonen. Als bewindspersonen te lang wachten met brieven sturen, zullen wij toch onze debatten moeten plannen. Anders gaan de bewindspersonen de agenda bepalen. Dat lijkt mij ook niet de bedoeling. Ik wil dus gaarne dat u het debat doorgang laat hebben. Anders staat vanavond de plenaire zaal weer leeg.

De heer Jan Vos (PvdA):

Ik heb vanmiddag al mijn mening en die van de fractie kenbaar gemaakt. Steun voor het voorstel van de VVD-fractie dus.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik heb begrip voor het standpunt van mevrouw Van Tongeren, maar ik kan mij ook vinden in de suggestie van de heer Leegte. Wellicht is het mogelijk om het dan snel in een AO mee te nemen, waardoor het ook van de lijst af gaat.

De voorzitter:

Ik moet heel even overleggen. Ik zal u vast meegeven wat het dilemma is. Dan kunt u daar ook vast over nadenken. Wij hebben een procedure voor het geval dat de aanvrager van een debat besluit dat iets toch niet geagendeerd moet worden. Deze middag is dit debat in de regeling van werkzaamheden aan de orde gesteld. Toen heeft een ruime meerderheid van de Kamer, inclusief de GroenLinks-fractie, ingestemd met de planning van het debat voor vanavond. Nu zegt een ruime meerderheid opnieuw dat het op de agenda moet blijven staan. Dus ik moet heel even overleggen, maar dan weet u wat het dilemma is.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Dank voor uw geduld. Elke dag heb ik weer een nieuwe breinbreker in de regeling van werkzaamheden.

Er is zojuist, en tijdens de regeling van werkzaamheden van vanmiddag, ruime steun uitgesproken om het debat voor vanavond in te plannen. Ik handhaaf dus de planning. Het dertigledendebat over het bericht "Europese kerncentrales niet veilig genoeg" zal vanavond plaatsvinden. Dank voor uw begrip.

Het woord is aan mevrouw Gesthuizen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Als het goed is, is bij u reeds het bericht binnengekomen dat er een VAO moet worden gepland naar aanleiding van het algemeen overleg ter voorbereiding op de JBZ-Raad dat wij vanmiddag hebben gevoerd. Dat VAO moet wat mij betreft nog plaatshebben voordat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die ook gaat over immigratie en asiel, naar Brussel afreist. Dat zou vanavond zijn. Ik verzoek u dus om dit VAO met de grootst mogelijke spoed te plannen, net als de stemmingen over de in te dienen moties.

De heer Fritsma (PVV):

Steun voor dit verzoek. Er is reden om de staatssecretaris met een boodschap naar Brussel te sturen.

De voorzitter:

Als de Kamer geen bezwaar heeft tegen dit verzoek – ik zie dat niemand zich meldt – zal ik het honoreren. Ik zal het VAO en de stemmingen inplannen direct na afloop van het antwoord van de minister in tweede termijn in het debat over de Wet marktordening gezondheidszorg. Ik verwacht dat het VAO rond 17.30 uur zal plaatshebben.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Arib