Kamerstukken in dossier 31766

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 31766, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de financiële situatie bij SENA aan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2010 2010-2011 Kamerstuk 31766, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 31766, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Verhoeven over het onderbrengen van het toezicht op de collectieve beheersorganisaties bij de NMa.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31766, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Verhoeven over het invoeren van ex-ante toezicht op tarieven en tariefstijgingen en het onderbrengen van dit toezicht bij de NMa.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31766, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat het salaris van een bestuurder van een collectieve beheersorganisatie niet meer dan 100% van het salaris van een minister mag zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31766, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Peters aangaande het bij amvb regels geven voor het beheer van de gelden waarvoor geen rechthebbenden gevonden zijn en de aanwending van de gelden voor andere doeleinden dan uitkering aan de rechthebbenden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31766, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Smeets over het vestigen van toezicht op de openbaarmaking van de mate van legitimiteit van de collectieve beheersorganisatie en het geven van regels daaromtrent.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31766, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Taverne over het gezamenlijk factureren door alle collectieve beheersorganisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31766, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Taverne c.s. ter vervanging van nr. 17 over het gezamenlijk factureren door alle collectieve beheersorganisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31766, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal