Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 148

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2013

Hierbij bied ik u het rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Staatsdeelnemingen aan1. Het kabinet zal deze zomer een inhoudelijke reactie geven op het rapport, welke wordt opgenomen in een nieuwe Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer