Publicaties over dossier 31766

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2755 kB)

  Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschllenbeslechting

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 31766, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2755 kB)

  Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 31766, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (29 kB)

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Brief inzake Evaluatie Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 31766, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (284 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2015 Staatscourant 2015, 19411 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. AMvB Download icon PDF (21 kB)

  Besluit van 25 juni 2013, houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatsblad 2013, 260 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-05-2013 2012-2013 nr. 58, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Behandeling Download icon PDF (31 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31766)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-03-2013 2012-2013 nr. 19, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Behandeling Download icon PDF (46 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31766)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-03-2013 2012-2013 nr. 19, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-2013 Staatscourant 2013, 7468 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Agenda Download icon PDF (5 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 5 maart 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal