Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329893 nr. 140

29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2013

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan van de Inspectie Leefomgeving en Transport over een botsing van twee goederentreinen op de Maasvlakte op 13 april 20121.

De inspectie concludeert dat de frontale botsing tussen twee goederentreinen van HGK en RFF is veroorzaakt doordat de treindienstleider per ongeluk op hetzelfde spoor twee treinen toeliet die in tegengestelde richting reden. Deze fout kon gebeuren doordat ProRail de veiligheid van het treindienstleidingsproces in dit gebied onvoldoende had geborgd. In dit gebied werden de wissels lokaal bediend en stonden niet overal seinen. Het veiligheidszorgsysteem van ProRail schoot hierin tekort. ProRail heeft inmiddels maatregelen genomen om dergelijke incidenten te voorkomen. Het treindienstleidingsproces is verbeterd en dit jaar wordt het niet-centraal bediend gebied op de Maasvlakte opgenomen in het centrale beveiligingssysteem. De inspectie vindt dat de spoorbeheerder hiermee adequaat heeft gereageerd op de geconstateerde overtreding.

De gevolgen van de botsing werden groter doordat de machinist van de goederentrein van HGK (nu RheinCargo), gezien het beperkte uitzicht met een te hoge snelheid reed waardoor de trein niet op tijd tot stilstand kon worden gebracht om een aanrijding te voorkomen. Daarmee overtrad hij de spoorwetgeving. De ILT zal in 2013 bij RheinCargo een controle uitvoeren op de werking van het veiligheidszorgsysteem. De botsing veroorzaakte, mede door de hoge snelheid van de HGK-trein, veel schade aan de locomotieven, wagons, lading en spoorweginfrastructuur. Door de gevolgen van de botsing was de spooraansluiting naar de ECT Deltaterminal enkele dagen geblokkeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer