Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 58, item 11

11 Stemmingen JBZ-Raad

Aan de orde zijn de stemmingen over de bij het debat ingediende moties,

te weten:

  • - de motie-Gesthuizen over de mogelijkheid om aan niet-EU-ingezeten investeerders in vastgoed een verblijfsvergunning te verstrekken (32317, nr. 165);

  • - de motie-Fritsma over niet als positief waarderen van de meest recente CVM-rapportages aangaande Roemenië en Bulgarije (32317, nr. 166).

In stemming komt de motie-Gesthuizen (32317, nr. 165).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (32317, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de PvdD, de SP en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.