Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 15

15 Stemmingen Aanbestedingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) ( 32440, nr. 74 ),

te weten:

  • - de motie-Gesthuizen over instellen van een volwaardige en onafhankelijke commissie van aanbestedingsexperts (32440, nr. 77);

  • - de motie-Gesthuizen over wijzigingen in de Gids Proportionaliteit (32440, nr. 78);

  • - de motie-Gesthuizen over in overleg treden over aanpassingen in de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen (32440, nr. 79).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Gesthuizen (32440, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (32440, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PvdA, de PvdD, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (32440, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.