Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 16

16 Stemmingen gezinsmigratie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over opschorting aanscherping eisen gezinsmigratie,

te weten:

  • - de motie-Van Ojik c.s. over niet definitief beslissen over ingediende aanvragen totdat een nieuwe regering is gevormd (32175, nr. 43);

  • - de motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over een rapportage op 1 december over aanvragen die na 1 oktober zijn ingediend (32175, nr. 44);

  • - de motie-Schouw c.s. over restitutie van leges (32175, nr. 44).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Ojik c.s. (32175, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS D66, GroenLinks, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (32175, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (32175, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.