Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332440 nr. 77

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe Aanbestedingswet tot doel heeft om alle ondernemers in principe gelijke toegang te laten hebben tot overheidsopdrachten;

overwegende dat het gebrek aan tijd en middelen bij mkb-ondernemers een obstakel vormt om juridische stappen te ondernemen bij mogelijke oneerlijke aanbestedingsprocessen;

van mening dat de commissie van aanbestedingsexperts op een laagdrempelige manier een waardevolle bijdrage kan leveren bij het oplossen van klachten die MKB-bedrijven hebben naar aanleiding van een aanbestedingsprodedure;

van mening dat de commissie van aanbestedingsexperts van grote waarde is tijdens de beginfase van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, aangezien ondernemers en aanbestedende diensten juist in deze periode op onduidelijkheden in de wet zullen stuiten die zij moeten kunnen voorleggen aan de commissie;

verzoekt de regering, een volwaardige en onafhankelijke commissie van aanbestedingsexperts in te stellen alvorens de nieuwe Aanbestedingswet van kracht wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen