Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332440 nr. 79

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen een belangrijk element in het aanbestedingsproces is;

overwegende dat het overleg over het aanpassen van de eigen verklaring aan de nieuwe Aanbestedingswet achter gesloten deuren plaatsvindt zonder inspraak van de grote brancheorganisaties van inkopers, aanbestedende diensten en ondernemers;

verzoekt de regering, in overleg te treden met zowel NEVI, VNG, VNO-NCW als MKB-Nederland over de aanpassingen die gemaakt worden in de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen, en de Kamer over de uitkomsten van dit overleg te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen