Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 14

14 Stemmingen Raad Buitenlandse Zaken

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Raad Buitenlandse Zaken,

te weten:

  • - de motie-Voordewind c.s. over onverkort vasthouden aan de eerder aangenomen motie omtrent de stop op de wapenexport (21501-02, nr. 1187).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.