Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 21

21 Noten

Noot 1 (zie item 4)

1

Wat is uw oordeel over het feit dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoek deed naar de thuiszorgsector, ze tegelijkertijd publiekelijk aan te spreken op mogelijk kartel, ze de sector meerdere keren waarschuwde, maar in 2012 toch definitief afzag van de boetes? Kunt u uw mening toelichten? 1) 2) 3) 4)

2

Deelt u de mening dat het onderzoek van de NMa onder andere vooringenomen en agressief is geweest, gezien de aanpak en de uitkomst? 5) Zo neen, vindt u dat deze gang van zaken overkomt als onafhankelijk en terughoudend? Kunt u uw antwoord toelichten? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

3

Erkent u dat de NMa de fout in is gegaan door in 2010 afspraken met de thuiszorgsector te maken over samenwerking en concurrentie op basis van de boetes in 2008, terwijl die boetes onrechtmatig waren en de NMa zich daarbij heeft neergelegd? 6) Wat is momenteel de status van deze overeenkomst?

4

Erkent u dat het gevolg van de (onterechte) boetes is geweest dat vele zorginstellingen liever fuseren dan samenwerken, uit angst voor een mogelijke boete van de NMa? Kunt u uw antwoord toelichten?

5

Erkent u voorts dat het gevolg van de bemoeienis van de NMa heeft geleid tot gigantische kosten voor zorginstellingen voor juridisch advies? 7) Kunt u aangeven welk belang gediend is door de bemoeienis van de NMa, voornamelijk die van de juridische (en accountant) sector of die van de patiënt en premiebetaler? Kunt u uw antwoord toelichten?

6

Herinnert u het verzoek, neergelegd in een motie, om in afwachting tot de uiteindelijke beoordeling over de voorgenomen boetes aan verschillende thuiszorgorganisaties de NMa te verzoeken haar onderzoek op te schorten? 8) Hoe oordeelt u nu over het advies op deze motie?

7

Bent u bereid af te spreken dat de NMa zich niet meer met de zorg bemoeit? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wilt u daar de Kamer hierover informeren?

8

Op basis van welke wettelijke bevoegdheid bemoeit de NMa zich met de zorgsectoren? Kunt u een overzicht geven?

9

Kunt u een overzicht geven van NMa-uitspraken en besluiten over de zorgsectoren? Kunt u daarbij ook aangeven wanneer de bemoeienis, een inval of een opgelegde boete uiteindelijk onterecht is gebleken?