Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332440 nr. 78

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Afdeling advisering van de Raad van State na behandeling in de Tweede Kamer nog advies zal uitbrengen over de Gids Proportionaliteit;

overwegende dat dit advies de regering mogelijk tot inhoudelijke wijzigingen van de Gids Proportionaliteit doet besluiten;

verzoekt de regering, alle wijzigingen in de Gids Proportionaliteit aan de Tweede Kamer ter goedkeuring voor te leggen alvorens de nieuwe Aanbestedingswet van kracht wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen