Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228807 nr. 147

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 147 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de eerste nacht (zondag 18 maart 2012) na de vaststelling van een vogelgriepuitbraak in Kelpen-Oler de betrokken actoren niet, niet tijdig en/of onvoldoende waren geïnformeerd;

verzoekt de regering, tot een beter communicatiebeleid te komen ten behoeve van betrokken burgers en actoren onder wie burgemeesters, dierenartsen en politie tijdens uitbraken van op mens en/of dier overdraagbare dierziekten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus