21 Stemmingen Invoeringswet bv-recht

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de wetgeving en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (32426).

(Zie wetgevingsoverleg van 26 september 2011.)

In stemming komt het amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg/Van der Steur (stuk nr. 21, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 21 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg/Van der Steur (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 25 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 27, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 27 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 11, I) tot het invoegen van onderdeel Oa.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 14), de amendementen-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nrs. 15, I en II), de amendementen-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nrs. 21, I en II), het amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 16), het amendement-Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nr. 13), het gewijzigde amendement Van Toorenburg/Van der Steur (stuk nr. 28), het gewijzigde amendement Van Toorenburg (stuk nr. 20), de gewijzigde amendementen Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nrs. 25, I tot en met VII), de gewijzigde amendementen Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nrs. 27, I en II), de gewijzigde amendementen Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nrs. 26, I tot en met IV) en de gewijzigde amendementen Van der Steur/Van Toorenburg (stuk nrs. 11, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven