Kamerstukken in dossier 32426

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32426, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van de leden Van Toorenburg/Van der Steur over het in artikel 238 mogelijk maken dat bij de besluitvorming van aandeelhouders buiten vergadering instemming elektronisch kan worden gegeven.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van de leden Van der Steur/Van Toorenburg over een aanvulling op de accountantsverklaring

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van de leden Van Toorenburg/Van der Steur over het schrappen van de laatste volzin van artikel 2:216 lid 1 BW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van de leden Van der Steur/Van Toorenburg over het wijzigen van de statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van de leden Van der Steur/Van Toorenburg over het herstellen van een omissie met betrekking tot de thans in het wetsvoorstel voorgestelde aanpassing van artikel 194 lid 1 (artikel I.1, onderdeel A, onderdeel f, onderdeel 1)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van de leden Van der Steur/Van Toorenburg over een juiste formulering in artikel 2:197/198 lid 4 BW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van de leden Van der Steur/Van Toorenburg over het herstellen van een omissie in de wettekst i.v.m. de afschaffing van het minimumkapitaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van de leden Van der Steur/Van Toorenburg over het aanpassen van de regeling betreffende de gevolgen van een omzetting, juridische fusie en splitsing voor houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg over de opname van een bijzondere regeling voor de uittredingsprocedure

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32426, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal