18 Stemmingen Toepassing islamitisch recht

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters,

te weten:

  • - de motie-Van Klaveren over het uitbannen van de sharia uit ons rechtssysteem (29614, nr. 30).

(Zie vergadering van 29 september 2011.)

In stemming komt de motie-Van Klaveren (29614, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven