22 Anders Betalen voor Mobiliteit

Aan de orde is de behandeling van:

  • - de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het beëindigen van het groot project Anders Betalen voor Mobiliteit (30563, nr. 5).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu te besluiten en de status van groot project van het project Anders Betalen voor Mobiliteit te beëindigen.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil aangetekend hebben dat de GroenLinks-fractie hier niet mee akkoord gaat.

De voorzitter:

Waarvan akte.

De heer Verhoeven (D66):

Dit geldt ook voor de D66-fractie.

Naar boven