Publicaties over dossier 32426

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2015 Staatscourant 2015, 7895 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 27; 2013-06-28

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-06-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 september 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2012 Staatsblad 2012, 440 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet herziening gerechtelijke kaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2012 Staatsblad 2012, 313 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-07-2012 2011-2012 nr. 95, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2012 Staatsblad 2012, 300 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-06-2012 2011-2012 nr. 32, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (31058); het wetsvoorstel Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (32426); het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête (32887) en het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele) (32045)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-06-2012 2011-2012 nr. 32, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 12 juni 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-06-2012 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-04-2012 2011-2012 nr. 25, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal