Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 213

29 453 Woningcorporaties

Nr. 213 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN C.S.

Voorgesteld 16 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit het forensisch onderzoek Rentree Wonen blijkt dat de raad van toezicht nalatig is geweest bij het uitoefenen van zijn controlerende taak rond een viertal grondtransacties;

constaterende, dat twee leden van de toenmalige raad van toezicht nog steeds lid zijn van de huidige raad;

van mening, dat ook deze twee leden medeverantwoordelijkheid dragen voor het disfunctioneren van de raad van toezicht;

verzoekt de regering te bevorderen dat de betreffende leden hun functie ter beschikking stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Lucassen

Monasch

Van Bochove

De Boer