Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5101

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over migratie en ontwikkeling (30573, nr. 35), te weten:

- de motie-De Krom over het toevoegen van een financiële paragraaf aan de beleidsnotitie Internationale Migratie en Ontwikkeling 2008 (30573, nr. 39);

- de motie-De Krom over het schrappen van de pilot ter stimulering van tijdelijke arbeidsmigratie vanuit ontwikkelingslanden (30573, nr. 40);

- de motie-Gill'ard/Ferrier over uitwerking van het terugkeerbeleid voor tijdelijke arbeidsmigranten (30573, nr. 41).

(Zie vergadering van 11 maart 2009.)

In stemming komt de motie-De Krom (30573, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom (30573, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gill'ard/Ferrier (30573, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.