Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5100

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, te weten:

- de motie-Madlener over bewerkstelligen dat de lokale lasten van Amsterdam vijf jaar niet stijgen (31700 A, nr. 82).

(Zie vergadering van 11 maart 2009.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.