Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5102-5103

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over verkeersveiligheid (29398, nr. 138), te weten:

- de motie-Aptroot over verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km/uur (29398, nr. 142);

- de motie-De Rouwe/Roefs over een regeling voor de begeleiding van minderjarige automobilisten (29398, nr. 144);

- de motie-De Rouwe/Roefs over onderzoek naar reductie van het aantal verkeersborden (29398, nr. 145);

- de motie-De Rouwe over het theorie-examen voor automobilisten als mogelijk theorie-examen voor bromfietsers (29398, nr. 146);

- de gewijzigde motie-Madlener/Aptroot over het niet invoeren van het bromfietspraktijkexamen (29398, nr. 147).

(Zie vergadering van 12 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Aptroot (29398, nr. 142).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Roefs (29398, nr. 144).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Roefs (29398, nr. 145).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (29398, nr. 146).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Madlener/Aptroot (29398, nr. 147).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.