Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5103

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over het organiseren van rondetafelgesprekken in het kader van de behandeling van de kandidatenevaluatie F-16 (26488, nr. 149).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het voorstel van de vaste commissie voor Defensie om rondetafelgesprekken te organiseren in het kader van de behandeling van de kandidatenevaluatie F-16 en de daarbij behorende kosten te dekken uit het onderzoeksbudget van de Kamer.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.