Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5100

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over een uitspraak van het Europese Hof op grond waarvan Turkse dienstverleners zonder visum naar Nederland kunnen komen, te weten:

- de motie-Fritsma over het materieel ongedaan maken van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 februari 2009 (30573, nr. 37);

- de motie-De Krom over het behouden van de visumplicht voor Turken (30573, nr. 38).

(Zie vergadering van 10 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Fritsma (30573, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom (30573, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.