Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5103

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Roemer over problemen bij het CBR, te weten:

- de motie-Roemer over een onafhankelijk onderzoek naar de problemen bij het CBR (31888, nr. 1);

- de motie-Roemer over het met rijscholen bespreken van het convenant (31888, nr. 2).

(Zie vergadering van 12 maart 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Roemer stel ik voor, zijn motie (31888, nr. 2) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Roemer (31888, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.