Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5102

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet militair tuchtrecht in verband met het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht (31504, R1864), en over:

- de motie-Poppe over het overdragen van zaken aan de Marechaussee als de gebruikelijke disciplinaire straffen onvoldoende zijn (31504, R1864, nr. 7).

(Zie vergadering van 12 maart 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Poppe stel ik voor, zijn motie (31504, R1864, nr. 7) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.