Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5102

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, te weten:

- de motie-Van Gerven over onderzoek naar de financiële problemen van het Vlietland Ziekenhuis (27295, nr. 134).

(Zie vergadering van 11 maart 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (27295, nr. 134) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.