Publicaties over dossier 31700-A

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, te weten: de motie-Madlener over bewerkstelligen dat de lokale lasten van Amsterdam vijf jaar niet stijgen (31700 A, nr. 82)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-04-2009 2008-2009 nr. 64, pagina 5100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het spoeddebat over de Noord-Zuidlijn in Amsterdam

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-04-2009 2008-2009 nr. 62, pagina 4931 - 4947 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 13 maart 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-03-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), te weten:de motie-Vendrik/Van der Ham over het opnemen van referentiesituaties met beprijzing in alle planstudies (Kamerstuk 31700 A, nr. 66)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2009 2008-2009 nr. 40, pagina 3588 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), te weten: - de motie-Van Heugten c.s. over het Hart van Dieren (31700 A, nr. 42); - de motie-Vermeij/Cramer over hoogwaardig ov bij nieuwbouwwijken (31700 A, nr. 43); - en nog een aantal andere moties (31700 A, nr. 44 t/m 69)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3478 - 3480 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3480 - 3482 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen (30859); - Instelling van een College voor examens, alsmede wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens) (31411); - en nog een aantal wetvoorstellen (31700 I, 31700 IIB, 31700 III, 31700 IXA, 31700 IXB, 31700 X, 31700 XI, 31700 XII, 31700 XV, 31700 XVI, 31700 XVII, 31700 A, 31700 B, 31700 C, 31700 E, 31700 F, 31700 G, 31792 VIII, 31792 XII, 31792 XVI, 31792 A, 31792 D)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2009 2008-2009 nr. 19, pagina 936 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A), te weten de motie-Roemer/Vendrik over vraaggericht openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden (31700 XII, nr. 19), de motie-Roemer/Jansen over het brengen van de waterschappen onder verantwoordelijkheid van de provincies (31700 XII, nr. 20), de motie-Koopmans/Samsom over verlenging van de MIRT-periode (31700 XII, nr. 21) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2009 2008-2009 nr. 34, pagina 2961 - 2963 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII); -Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-02-2009 2008-2009 nr. 32, pagina 2711 - 2735 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII); - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-02-2009 2008-2009 nr. 32, pagina 2760 - 2806 Tweede Kamer der Staten-Generaal