Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-01-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-2693-2706".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31700-A
Behandeld dossier 31700-XII
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-12-02
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2706
Identifier h-tk-20082009-2693-2706
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2693-2706
PS key HAN8365A21
Publicatiedatum 2009-01-28
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 31
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2693
Taal nl
Titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII); - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A)
Vergaderjaar 2008-2009