Publicaties over dossier 31700-XII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de MobiliteitsAanpak, te weten: - de motie-Koopmans/Cramer over onderzoek naar een hogesnelheidslijn tussen Utrecht, Arnhem en Oberhausen (31305, nr. 106); - de motie-Koopmans/Roefs over afstemmen van verkeer- en vervoersinvesteringen op ruimtelijke ontwikkelingen (31305, nr. 107); - de motie-Roefs/Cramer over opnemen van de mobiliteitsladder in het MIRT-spelregelkader (31305, nr. 108); - en nog 9 andere moties (31305, nrs. 109 t/m 117)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4668 - 4670 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3469 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen (30859); - Instelling van een College voor examens, alsmede wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens) (31411); - en nog een aantal wetvoorstellen (31700 I, 31700 IIB, 31700 III, 31700 IXA, 31700 IXB, 31700 X, 31700 XI, 31700 XII, 31700 XV, 31700 XVI, 31700 XVII, 31700 A, 31700 B, 31700 C, 31700 E, 31700 F, 31700 G, 31792 VIII, 31792 XII, 31792 XVI, 31792 A, 31792 D)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2009 2008-2009 nr. 19, pagina 936 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A), te weten de motie-Roemer/Vendrik over vraaggericht openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden (31700 XII, nr. 19), de motie-Roemer/Jansen over het brengen van de waterschappen onder verantwoordelijkheid van de provincies (31700 XII, nr. 20), de motie-Koopmans/Samsom over verlenging van de MIRT-periode (31700 XII, nr. 21) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2009 2008-2009 nr. 34, pagina 2961 - 2963 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII); -Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-02-2009 2008-2009 nr. 32, pagina 2711 - 2735 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII); - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-02-2009 2008-2009 nr. 32, pagina 2760 - 2806 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII); - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2009 2008-2009 nr. 31, pagina 2693 - 2706 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (31700 XVII), te weten: de motie-Langkamp over het schrappen van marktwerking uit de financieringssystematiek (31700 XVII, nr. 8); de motie-Langkamp over het garanderen van de noodzakelijke zorg voor kinderen, jongeren en ouders (31700 XVII, nr. 9); de motie-Langkamp over het in stand houden van gespecialiseerde verpleegkundige kinderdagverblijven (31700 XVII, nr. 10), en nog een reeks moties (31700 XVII, nrs. 31700 XVII, nrs. 11 t/m 28)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2009 2008-2009 nr. 25, pagina 2051 - 2053 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 12 december 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-12-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 5 december 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-12-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal