Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Politie van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009), te weten:

- de motie-Van Raak over het afzien van de voorgenomen bezuinigingen op de politie (31700 VII,29628, nr. 10);

- de motie-Van Raak over de nieuwe reiskostenvergoedingen voor agenten (31700 VII,29628, nr. 11);

- de motie-Brinkman over 10% minder politiechefs vanaf de rang van commissaris (31700 VII,29628, nr. 12);

- de motie-Brinkman over een overzicht van "politie in blauw" en "politie niet in blauw" (31700 VII,29628, nr. 14).

(Zie wetgevingsoverleg van 10 november 2008.)

In stemming komt de motie-Van Raak (31700-VII, 29628, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31700-VII, 29628, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-VII, 29628, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-VII, 29628, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven