Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over de evaluatie van de regeling van het burgerinitiatief (30140, nr. 14).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium met de beide aanpassingen in te stemmen en voor het overige de evaluatie voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.54 uur tot 16.00 uur geschorst.

Naar boven