Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Anders Betalen voor Mobiliteit, te weten:

- de motie-Van der Ham over het opnemen van de milieudoelen van de kilometerbeprijzing in de wet (31305, nr. 91);

- de motie-Madlener/De Krom over het onmiddellijk stoppen met de invoering van rekeningrijden (31305, nr. 92);

- de motie-Vendrik/Van der Ham over de ontwikkeling van een scenario voor regionale ingroei (31305, nr. 93);

- de motie-Vendrik over een scenario voor de reductie van CO2-uitstoot voor de sector verkeer (31305, nr. 94);

- de motie-Vendrik over het opnemen van reductiedoelstellingen voor de sector verkeer in de wet (31305, nr. 95);

- de motie-Koopmans c.s. over differentiatie in voertuigcategorieën naar CO2-uitstoot (31305, nr. 96).

(Zie vergadering van 26 november 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (31305, nr. 91) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Madlener/De Krom (31305, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Van der Ham (31305, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (31305, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (31305, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (31305, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven