Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over babysterfte en verloskundige zorg, te weten:

- de gewijzigde motie-Schippers/Agema over betere waarborging van de veiligheid van zorgverleners (29323, nr. 38).

(Zie vergadering van 11 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven