Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Regeling Agressieve Dieren, te weten:

- de motie-Graus over diervriendelijke omstandigheden voor in beslag genomen dieren (28286, nr. 203);

- de motie Graus/Thieme over het niet op basis van uiterlijke kenmerken euthanaseren van in beslag genomen dieren (28286, nr. 204);

- de motie-Thieme over het staken van inbeslagnames van honden in het kader van de Regeling Agressieve Dieren (28286, nr. 205);

- de motie-Ormel over het niet doden van in beslag genomen dieren vooruitlopend op een rechterlijke uitspraak (28286, nr. 206).

(Zie vergadering van 25 maart 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Ormel stel ik voor, zijn motie (28286, nr. 206) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Thieme (28286, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven