Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4937

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de NAVO-top, te weten:

- de motie-Van Bommel over het niet instemmen met het verlenen van de MAP-status aan Oekraïne en Georgië (28676, nr. 53);

- de motie-Van Bommel over voorstellen om te komen tot een versnelde nucleaire ontwapening (28676, nr. 54);

- de motie-Brinkman over de MAP-status van Georgië en Oekraïne (28676, nr. 55);

- de motie-Eijsink/Van Gennip over een inspanning met gelijkgezinde partners om te zorgen dat de MAP-status aan Oekraïne en Georgië niet zal worden verleend (28676, nr. 56).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Bommel (28676, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (28676, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (28676, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eijsink/Van Gennip (28676, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Sluiting 23.50 uur