Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4877

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over banenverlies bij Schiphol, te weten:

- de motie-Madlener over het schrappen van de vliegticketbelasting (31396, nr. 1);

- de motie-Nicolaï over heroverweging van de vliegticketbelasting en aansluiting bij het Europees Emissiehandelsysteem (31396, nr. 2).

(Zie vergadering van 26 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Madlener (31396, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nicolaï (31396, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.