Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4877-4878

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg, te weten:

- de motie-Schippers c.s. over het bundelen van de beleidsvoornemens inzake de arbeidsmarkt in de zorg (29282, nr. 50);

- de motie-Leijten/Van Gerven over het onmogelijk maken van het actief werven van zorgpersoneel in Polen (29282, nr. 51);

- de motie-Leijten/Van Gerven over kwijtschelding van het college- of lesgeld voor verplegenden en verzorgenden (29282, nr. 52);

- de motie-Leijten/Van Gerven over adequate loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector zorg en welzijn (29282, nr. 53);

- de motie-Jan de Vries/Timmer over het streven naar overcapaciteit voor alle medische specialismen (29282, nr. 54).

(Zie vergadering van 27 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Leijten/Van Gerven (29282, nr. 51) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het actief werven van zorgpersoneel in landen waar tekorten aan zorgpersoneel bestaan of door deze actieve werving dreigen te ontstaan, ongewenst is en dient te worden voorkomen;

constaterende dat diverse zorginstellingen op dit moment of zelf of via een uitzendbureau actief verzorgend personeel werven in Polen en andere Oost-Europese landen;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen om het actief werven van zorgpersoneel in deze landen te ontmoedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 55 (29282).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (29282, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten/Van Gerven (29282, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven (29282, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven (29282, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries/Timmer (29282, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.