Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4879

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over het handhaven van de sollicitatieplicht van bijstandsmoeders, te weten:

- de motie-Van Gent/Nicolaï over de vrijheid van gemeenten om de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders af te schaffen (30545, nr. 48).

(Zie vergadering van 27 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.