Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4876

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de herziening van de Huisvestingswet, te weten:

- de motie-Van der Burg over handhaving van het landelijk vaststellen van de grenzen van huur- en koopwoningen (29624, nr. 5);

- de motie-Madlener/Fritsma over voorrang van ex-asielzoekers bij het verkrijgen van een goedkope huurwoning (29624, nr. 6);

- de motie-Madlener/Fritsma over niet domineren van straten en wijken door een meerderheid van allochtonen (29624, nr. 7).

(Zie vergadering van 19 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Van der Burg (29624, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener/Fritsma (29624, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener/Fritsma (29624, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.